MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

สุรินทร์ มีอะไรน่าเที่ยววันนี้ไปดูกันกับเกียรติศักดิ์ เจริญสุข

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 - 15:18 น.
AA 13

สวัสดีครับ ผมฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข จะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยว จ.สุรินทร์

โดยที่ตั้งและอาณาเขต

สุรินทร์ ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 103 องศา และ 105 องศาตะวันออก และระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศใต้ ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์


1.ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง

เริ่มต้นฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข พาไปชมศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง

หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียนรู้วิถีชีวิตชาวกวยหรือกูยชนพื้นเมืองตั้งแต่อดีตของ สุรินทร์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่องกับช้างด้วยชาวกวยเป็นคนเลี้ยงช้างที่มีความรู้ความชำนาญในการจับช้างป่ามาเลี้ยงตั้งแต่ครั้งอดีตร่วมสัมผัสความผูกพันระหว่างคนกับช้าง เพราะชาวกวยเลี้ยงช้างเป็นเสมือนดั่งสมาชิกในครอบครัวก่อให้เกิดความรักความผูกพันเป็นมิตรภาพระหว่างคนกับช้างแตกต่างจากที่อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการเลี้ยงช้างไปเพื่อการงานหรือธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงกันชมสถานที่ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในโลกที่เป็นการจารึกความรักความผูกพันระหว่างคนกับช้างตราบลมหายใจสุดท้าย

วิถีคนเลี้ยงช้าง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์
วิถีคนเลี้ยงช้าง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์

2.หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ

ที่ที่สองที่ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข จะพาไป บ้านท่าสว่างหรือที่รู้จักกันในนามหมู่บ้านทอผ้าเอเปค เนื่องจากผ้าทอของที่นี่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำไปตัดเสื้อผู้นำและผ้าคลุมไหล่คู่สมรสผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมผู้นำเอเปค เมื่อปลายปี 2546 จนเริ่มเป็นที่รู้จักประกอบกับชื่อเสียงของ “ผ้าไหมทอหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ” ซึ่งเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมาที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้ายกทองชั้นสูงแบบราชสำนักโบราณ โดยมีอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็นแกนนำผู้รวบรวมชาวบ้านท่าสว่างซึ่งมีฝีมือในการทอผ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมารวมกลุ่มกันทำงาน ทอผ้าที่มีลวดลายผสมผสานกันระหว่างลวดลายการทอสลับซ้อนดิ้นทองแบบราชสำนักกับเทคนิค การทอผ้าแบบพื้นบ้านจนกลายเป็นผ้าไหมยกทองโบราณที่มีความอ่อนช้อยวิจิตรงดงาม

ดูการท่องเที่ยวอื่นของฟลุ๊คได้ที่ https://maggang.com/profile/18938

หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์

3.ปราสาทศีขรภูมิ

ดูขลังมาก ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข พามาชมปราสาทในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายที่สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 17 แต่มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะขอมแบบบาปวน (พ.ศ. 1550 – 1650 ) และแบบนครวัด (พ.ศ. 1650 – 1700) ตามหลักฐานต่าง ๆ ที่ค้นพบปราสาทศีขรภูมิประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันบริเวณขอบประตูด้านหน้าองค์ประธานมีภาพสลักนางอัปสราหินทรายที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอยู่ด้วย


ปราสาทศีขรภูมิ ความงามที่ไม่อาจซ่อนเร้นจากสายตาชาวโลก
ปราสาทศีขรภูมิ ความงามที่ไม่อาจซ่อนเร้นจากสายตาชาวโลก

ดูการท่องเที่ยวอื่นของฟลุ๊คได้ที่ https://maggang.com/profile/18938

อบอุ่นใจเมื่อไปกับแฟน
อบอุ่นใจเมื่อไปกับแฟน

4.ปราสาทบ้านพลวง

ต่อไป ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข เป็นปราสาทหินขนาดเล็กแต่มีความโดดเด่นด้านลายสลักที่วิจิตรงดงามและสมบูรณ์ รูปแบบตำแหน่งและตัวปราสาทมีเอกลักษณ์เฉพาะคือเป็นปรางค์ก่อด้วยหินทราย และมีอิฐเป็นวัสดุร่วมก่อสร้างตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบนอกจากนี้ปราสาทแห่งนี้ยังเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระอินทร์ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 จากหลักฐานซึ่งจะพบทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือหน้ากาลด้านทิศตะวันออก

ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

5.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

สถานที่แนะนำต่อไปที่ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข จะแนะนำคือการจัดแสดงในห้องนิทรรศการ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือ จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นช่วยค้นคว้าและ รวบรวม โดยการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5เรื่อง คือ ธรรมชาติวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์เมือง ชาติพันธุ์วิทยา และมรดกดีเด่นประจำจังหวัด โดยจัดแสดงในอาคารที่ 3 ดังนี้ ชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาในด้านต่าง ๆประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาประวัติศาสตร์เมืองตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และมรดกดีเด่นในเรื่องการเลี้ยงช้าง ชั้นบนจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อสายกูย และชาวไทยโคราช ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และมรดกดีเด่นในงานหัตถกรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านในด้านต่าง ๆ

ผมกับแฟนสนุกมากกับทริปนี้
ผมกับแฟนสนุกมากกับทริปนี้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

6.เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจำปี

อำเภอชุมพลบุรีเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้" เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนรถตกแต่งด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิ และขบวนฟ้อนรำ การแข่งขันจับปลาไหลประเภททีมชาย ทีมหญิงและทีมนานาชาติการประกวดปลาไหลใหญ่-ยาว การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดผ้าไหม การแข่งขันเรือพายไม่เกิน 8 ฝีพาย การแข่งขันนวดข้าว - ตำข้าว การแข่งขันหุงข้าวแบบโบราณ การประกวดอาหารสูตรเด็ดจากปลาไหล เช่น ต้มเปรตปลาไหล ปลาไหลย่างซอส ฯลฯ นิทรรศการของดีเมืองชุมพลบุรี การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งมหรสพ เช่น การแสดงหมอลำการแสดงดนตรี เป็นต้น 

ฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์ เจริญสุข พามาชมหลายที่แล้วชอบกันบ้างไหมครับ แล้วพบกันใหม่สภานที่หน้าครับ

เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจำปี
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจำปี

ดูการท่องเที่ยวอื่นของฟลุ๊คได้ที่ https://maggang.com/profile/18938

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

สุรินทร์ มีอะไรน่าเที่ยววันนี้ไปดูกันกับเกียรติศักดิ์ เจริญสุข